Logo Deutsch-Duits Sitemap Contact
Welkom in Duitsland De ambassade Buitenlandse en Europese politiek Informatie voor Duitse staatsburgers Economie Cultuur
Cultuur
Bilaterale culturele betrekkingen
De buitenlandse culturele en onderwijspolitiek ("auswärtige Kultur- und Bildungspolitiek" (AKBP)) wordt naast de klassieke diplomatie en de buitenlandse economische politiek gezien als de derde "pijler" van de Duitse buitenlandse politiek. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft de doorvoering van de AKBP grotendeels in handen gegeven van bemiddelende organisaties. In de eerste plaats moeten hier de Goethe-Instituten e.V. (GI) genoemd worden, die in Nederland worden vertegenwoordigd door het GI Amsterdam en het GI Rotterdam. De ambassade organiseert soms zelf eigen culturele manifestaties in Nederland.

Op het gebied van scholen werkt de ambassade samen met de van Duitse kant gesteunde Deutsche Internationale Schule Den Haag/DISDH . Naast de DISDH die rond 300 scholieren heeft en opleidt tot het Duitse Abitur, is er de Europese school in Bergen/Noordholland met een Duitse afdeling (momenteel ca. 110 schoilieren). Ook de AFNORTH-school in Brunssum heeft een Duitse afdeling met rond 240 scholieren.

Op universitair gebied werkt de ambassade samen met o.a. de Duitse docenten aan de hogescholen van de Deutsche Akademische Austauschdienst/DAAD.

Belangrijke instanties en verenigingen die bemiddelen bij de Duits-Nederlandse uitwisseling op het gebied van cultuur en onderwijs:
Deutschland-Institut Amsterdam/DIA (vooral informatie over de Duitse politiek, economie, maatschappij en media)
Centrum voor Duitsland-Studies Nijmegen
Haus der Niederlande, Münster
Genootschap Nederland-Duitsland Den Haag
Deutscher Klub in den Niederlanden
Deutsch-Niederländischer Verein Amsterdam
   
De Duits-Nederlandse Vereniging werd in april 1989 opgericht. Haar doelstelling is om contacten te leggen tussen de in Nederland woonachtige Duitsers, Duitstalige Nederlanders en alle liefhebbers van de Duitse taal en deze contacten te intensiveren. Het programma van de DNV bestaat uit regelmatig plaatsvindende clubavonden, bezoek aan culturele manifestaties en gezamelijke uitstapjes.
Deutsche Evangelische Gemeinde Den Haag
Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam
Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Den Haag
Duitse Kroniek
Stiftung Deutsche Bibliothek Den Haag
Virtuele vakbibliotheek Niederländischer Kulturkreis
Instituten voor germanistiek aan Nederlandse universiteiten
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen/ Duitse taal en cultuur/ Duitsland studies
Vrije Universiteit Amsterdam
Opleiding Duitse taal en cultuur
Universiteit Leiden
Opleiding Duitse taal en cultuur
Rijksuniversiteit Groningen
Opleiding Duits/ Duitsland studies
Rijksuniversiteit Utrecht
Duitse taal en cultuur
Expertisecentrum Duits
Katholieke Universiteit Nijmegen
Duitse taal- en letterkunde
Centrum voor Duitsland studies
Vereniging van Germanisten aan de Nederlandse Universiteiten
Nederlandse hogescholen met Duitse afdeling
Hogeschool Amsterdam
Educative Faculteit
Afdeling Talen
Postbus 2009
1000 CA Amsterdam
Tel. : 020-599 5555
www.efa.nl
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Vakgroep Duits
Postbus 6960
6503 GL Nijmegen
Tel. : 024-359 6666 (alg. lerarenopleiding)
www.han.nl
Fontys Hogescholen
Opleidingscoordinator Duits
Oude Markt 5-7
6131 EN Sittard
Tel. : 08778-7 95 99
www.fontys.nl
Fontys Hogescholen
Sectie Duits
Postbus 90900
5000 GA Tilburg
Tel. : 0877- 874 288
www.fontys.nl
Hogeschool Rotterdam
Vakgroep Duits
Wijnhaven 61
Postbus 2680
3000 CR Rotterdam
Tel. : 010-241 4141/ 010- 241 4400 (studievoorlichtingen)
www.hogeschool-rotterdam.nl
Hogeschool van Utrecht
Lerarenopleiding Duits
Archimedeslaan 16
3584 BA Utrecht
Tel. : 030-254 7300
www.hvu.nl
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Sectie Duits
Rengerslaan 10 (bouwhof)
898917 DD Leeuwarden
Tel. : 058- 293 42 22
www.nhl.nl
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB Zwolle
Tel. : 038- 469 9428
www.windesheim.nl
   zie ook:
Vereniging Lerarenopleiders Duits (VLoD)
Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen
Voor alle Nederlandse aspecten van de culturele, pedagogische en wetenschappelijke betrekkingen zijn het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken/culturele afdeling en het Nederlandse ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschpapen (OC&W) de contacten voor de culturele afdeling van de ambassade.

Overzicht
Nieuws over de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van cultuur en onderwijs
De culturele afdeling van de ambassade
Bilaterale culturele betrekkingen
FAQ
Studeren in Duitsland
Waarom Duits leren?
Culturel leven in Duitsland
Jeugd- en scholierenuitwisseling
impressum