Logo /nl/aussenpolitik/aussenpolitik/Duits-Deutsch/index.html Sitemap Contact
Welkom in Duitsland De ambassade Buitenlandse en Europese politiek Informatie voor Duitse staatsburgers Economie Cultuur
Frequently asked questions (FAQ)
Het culturele leven ...

....kent zeer veel facetten. Waar men zich ook bevindt, een van de ca. 4500 musea is vast in de buurt. Vele musea - niet alleen in Duitsland - zijn ondertussen via een netwerk met elkaar verbonden: www.museum.de. Daar kan men informatie krijgen - ingedeeld naar regio- over het aanbod, de entreeprijzen e.d. Op www.kunst-und-kultur.de vindt men informatie en databanken over concerten, evenementen etc. Ook culturele zaken vallen op grond van het federale principe onder de verantwoording van de deelstaten. Bij het ministerie van culturele zaken van de deelstaat krijgt men verdere informatie, bij voorbeeld via www.berlin.de/home/Land/SenWissKult/ Van internationale culturele betrekkingen, uitwisselingsprogramma`s voor kunstenaars, tentoonstellingen van Duitse kunst in het buitenland kan men zich op de hoogte stellen via www.deutsche-kultur-international.de

Duits leren...

...is helemaal niet zo moeilijk. De Goethe-Instituten(www.goethe.de) bieden een uitstekend systeem van cursussen aan. De einddiploma`s worden zonder problemen erkend door de Duitse universiteiten. Algemene informatie over Duitsland kan worden opgevraagd via www.duitslandweb.nl Er zijn natuurlijk ook veel particuliere taalopleidingen in binnen- en buitenland. Deze kan men het beste vinden via een zoekmachine (bij voorbeeld www.google.com. Aangezien er grote verschillen bestaan wat prijs en kwaliteit betreft, moet men zich vooraf goed op de hoogte stellen. Wie online wil weten of een cursus Duits wel nodig is, kan onder www.deutsch-als-fremdsprache.de zijn kennis testen. Deze site geeft ook veel informatie over het Duitse taalonderwijs, belangrijke literatuur en dergelijke. Leraren Duits vinden belangrijke verwijzingen en interessante tips bij het Deutschlehrer-verband onder www.wlu.ca/~wwwidu/. Veel informatie over de Duitse taal en cultuur vindt u op de website www.digischool.nl/du of www.duits.de. Deze vaak bekroonde internetpagina is vooral voor leerlingen en leraren.

Informatie over het Duitse schoolsysteem....

....vindt men op de site www.kmk.org. Deze permanente Konferenz der Kulturminister der Länder (conferentie van de ministers van onderwijs van de deelstaten) wijst op een belangrijk kenmerk van het Duitse onderwijswezen: het onderwijs, vooral scholen en universiteiten, valt onder de verantwoording van de deelstaat zelf, zodat men voor gedetailleerde informatie het beste het ministerie van onderwijs van de betreffende deelstaat kan raadplegen (bij voorbeeld www.berlin.de). www.euregio.org vergelijkt het Duitse met het Nederlandse onderwijssysteem in structureel opzicht - dit is bij voorbeeld interessant voor leraren die lesgeven in het buurland of ouders, die vanwege verhuizing naar het buurland hun schoolplichtige kinderen op een andere school moeten plaatsen. Informatie over Duitse scholen in het buitenland is verkrijgbaar bij www.kmk.org/ausland/home.htm of via www.auswaertiges-amt.de
Wie in Duitsland wil studeren....

.... kan een uitgebreid informatiepakket op het internet vinden. Onder het internetadres www.hochschulkompass.hrk.de vindt men alle universiteiten en vakhogescholen van Duitsland met hun totale aanbod aan vakken. Links naar de afzonderlijke instellingen maken de toegang mogelijk tot het over het algemeen zeer brede informatieaanbod. Over het Duitse universitaire systeem, de internationale contacten alsmede de mogelijkheden voor een beurs kan de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) inlichtingen geven: www.daad.de Vooral voor Nederlanders die in Duitsland - maar ook in andere landen - willen studeren, heeft de site www.wilweg.nl een overvloed aan informatie paraat, zoals een uitvoerig landendossier, informatie over de erkenning van diploma`s en over vragen met betrekking tot de ziektekostenverzekering. Voor vragen omtrent de erkenning van diploma`s is ook de site www.kmk.de belangrijk. Interessante links zijn ook: www.studienwahl.de, www.studieren-im-netz.de.en www.isa4.de
Over research in Duitsland.....

.....vindt men actuele rapporten, cijfers en adressen op www.forschungsportal.de.
Over een studie in Nederland....

...kan men inlichtingen inwinnen via de site www.nuffic.nl. van de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Men komt hier bijna alles te weten over de structuur van een studie in Nederland en hoe men dit het beste kan aanpakken.

Overzicht over de sector
Nieuws over de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van cultuur en onderwijs
De culturele afdeling van de ambassade
Bilaterale culturele betrekkingen
FAQ
Studeren in Duitsland
Waarom Duits leren?
Cultureel leven in Duitsland
Uitwisseling van scholieren en jongeren
impressum