Logo Sitemap Contact
Welkom in Duitsland De ambassade Buitenlandse en Europese politiek Informatie voor Duitse staatsburgers Economie Cultuur

Nieuws over de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van cultuur en onderwijs
De "Stiftung der Deutschen Wirtschaft" (sdw)(Stichting van het Duitse bedrijfsleven) steunt in samenwerking met het particuliere bedrijfsleven hoogbegaafde jonge mensen uit de hele wereld die in Duitsland verder willen studeren.

Met dit programma wil de sdw eraan bijdragen om begaafde buitenlandse afgestudeerden in een vroegtijdig stadium aan Duitsland en de aldaar gevestigde ondernemingen te binden. Ook wil men de internationalisering van Duitsland als standplaats voor studie en wetenschap en de interculturele uitwisseling tussen jonge mensen bevorderen. Bovendien wil de stichting jonge mensen uit het buitenland als "goede ambassadeurs" voor Duitsland werven en daardoor een stabiele basis voor samenwerking creëren.

DAAD


De "Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)" biedt een speciaal stipendiumprogramma voor promovendi en post-promovendi aan:
"DAAD-Leibniz-stipendia"

Nadere informatie vindt u onder www.leibniz-gemeinschaft.de.

Deutsche Bank-beurzen

De Duitse nationale bank stelt vanaf 1 oktober 2004 speciale beurzen ter beschikking. Er worden elf Euro-stipendia van twee semesters verleend aan studenten uit vakrichtingen op het gebied van economische wetenschappen, die tenminste drie semesters met succes hebben afgerond. De stipendia zijn bedoeld voor studenten uit de Euro-landen (buiten Duitsland. Nadere informatie is te vinden op: www.bundesbank.de/scholarships.

De ambassadeursprijs

De ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland zal een prijs toekennen om de culturele betrekkingen tussen Nederlanders en Duitsers te bevorderen en zichtbaar te maken.

Persoonlijkheden op het gebied van cultuur en onderwijs, beroepsverenigingen en geïnteresseerd publiek worden hiermede van harte uitgenodigd deel te nemen aan de uitverkiezing van de "Ambassadeursprijs" en voorstellen voor geschikte kandidaten in te dienen.
Met de "Ambassadeursprijs" zullen personen of organisaties in Nederland worden geëerd voor bijzondere prestaties op de volgende gebieden:

· Initiatieven met betrekking tot het Duitse taalonderwijs aan Nederlandse scholen en universiteiten

· Verdiensten voor de Nederlandse germanistiek

· Verdiensten voor de Duitse literatuur

· Belangrijke vertalingen uit het Nederlands in het Duits of uit het Duits in het Nederlands

· Bijzondere activiteiten op het terrein van de beeldende of uitbeeldende kunst, die de Duits-Nederlandse verhouding in media en kunsten hebben geïntensiveerd en verrijkt.

Verdere gegevens zijn te vinden in het statuut van de "Ambassadeursprijs".

Verkiezingsprocedure:

Voorstellen voor personen of instellingen die voor de prijs in aanmerking komen, kunnen worden ingediend door personen of organisaties. Een voorstel moet schriftelijk worden ingediend, maximaal 2 bladzijden din-A-4 beslaan en een motivering omvatten (taal: Duits of Nederlands).

Voorstellen kunnen worden gericht aan:

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland,
T.a.v. de culturele afdeling,
Groot Hertoginnelaan 18-20,
2517 EG Den Haag ,
referentie: Ku 622.00/4.


De ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland wordt door een vakjury geadviseerd en zal op basis van het advies van de vakjury de winnaar van de "Ambassadeursprijs" kiezen.

Voor verdere informatie kan contact met het hoofd van de cultuurafdeling op de Duitse Ambassade opgenomen worden onder volgend telefoonnummer: 070-342 06 30.

Overzicht over de sector
Nieuws over de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van cultuur en onderwijs
De culturele afdeling van de ambassade
Bilaterale culturele betrekkingen
FAQ
Studeren in Duitsland
Waarom Duits leren?
Cultureel leven in Duitsland
Uitwisseling van scholieren en jongeren
impressum