Logo Duits Sitemap Contact
Welkom in Duitsland De ambassade Buitenlandse- en Europese politiek Informatie voor Duitse staatsburgers Economie Cultuur
Welkomstwoord van ambassadeur Dr. E. Duckwitz

Als ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland verheugt het mij u op onze website te mogen begroeten. De bedoeling van de website is u te informeren over de werkzaamheden van de ambassade, u bekend te maken met ons aanbod aan dienstverleningen en - via een groot aantal "links" - wetenswaardigheden over Duitsland en de samenwerking tussen Nederland en Duitsland voor u toegankelijk te maken.

Ik hoop dat u op de website zult vinden wat u zoekt. Laat u mij echter vooraf enkele woorden zeggen over de Duits-Nederlandse betrekkingen.
De betrekkingen tussen Duitsland en Nederland zijn op alle gebieden - politiek, veiligheid, economie, grensoverschrijdende samenwerking, cultuur - goed en intensief. Vooral sedert het midden van de jaren negentig valt er een toenemende ontspanning in de relatie waar te nemen. De inzet van de Nederlandse regering alsmede het bezoek van de vroegere bondskanselier Dr. Kohl op 22 en 23 mei 1995 en zijn duidelijke bekentenis van de Duitse schuld hebben hiertoe in belangrijke mate bijgedragen.

In Duitsland weet men de creativiteit en openheid te waarderen waardoor Nederland zich als oude handels- en zeevaartnatie onderscheidt. Wij zijn ons ook bewust van het internationale belang dat Nederland heeft gekregen door de wereldwijde inzet voor het behoud van de vrede, de mensenrechten en de ontwikkelingssamenwerking.

Op politiek gebied wil ik graag de nadruk leggen op de hoge mate van overeenstemming tussen onze beide landen. Naast de verregaand probleemloze bilaterale betrekkingen geldt dit in het bijzonder voor de Europese politiek, maar ook voor vragen omtrent de Europese veiligheidsstructuur, de NAVO, de transatlantische betrekkingen en de Verenigde Naties. Duitsland en Nederland waren en zijn betrouwbare partners wanneer het erom gaat vaart te zetten achter de integratie van Europa. Met het Duits-Nederlandse corps dat is ingebonden in de NAVO-commandostructuur hebben wij gezamenlijk een stap gezet in de richting van een geïntegreerde multinationale veiligheidsstructuur.

De economische betrekkingen tussen Duitsland en Nederland zijn bijzonder nauw. Met geen ander land drijven Nederlanders zoveel handel als met Duitland en omgekeerd hoort Nederland tot de topgroep van de belangrijkste handelspartners van Duitsland. Gezamenlijk hebben wij ons voor de economische integratie van Europa ingezet - via de douane-unie, de gemeenschappelijke binnenmarkt en de monetaire unie naar de Euro. Bij milieubescherming en verkeer stemmen wij ons beleid en onze projecten met elkaar af. Hierbij speelt ook de al heel lang bestaande grensoverschrijdende samenwerking binnen onze in totaal zes "EUREGIOS" een belangrijke rol.
Geografische nabijheid, de taalverwantschap alsmede een aantal gemeenschappelijke culturele kenmerken verlenen de Duits-Nederlandse culturele betrekkingen een bijzondere intensiteit. Toch ben ik van mening dat de mensen, vooral de jongeren, in onze beide landen nog niet genoeg van elkaar weten. Ik stel met grote spijt vast dat in Nederland de kennis van de Duitse taal sterk afgenomen is. Maar ook van Duitse kant zou ik mij vooral van de noordwestelijke grensdeelstaten een verdere uitbouw van het aanbod aan opleidingen in Nederlandse taal en kennis van land en volk wensen. Van doorslaggevend belang blijft echter de persoonlijke ontmoeting. Ik verheug mij daarom over de talrijke partnerships tussen steden en scholen en de uitwisselingsprogramma`s voor jongeren - hiervan kunnen er naar mijn mening niet genoeg van zijn.
Het bezoek aan een website is geen vervanging voor het reizen naar een ander land, het ontmoeten van de mensen aldaar, het ondergaan van de landschappen, het leren kennen van zijn geschiedenis en cultuur. Het kan echter een eerste stap in deze richting zijn. Het zou mij verheugen indien onze website u niet alleen informatie oplevert, maar dat hierdoor ook uw nieuwsgierigheid naar Duitsland wordt gewekt.

Levensloop van de ambassadeur
De ambassadeur
Overzicht
Adress, openingstijden, bereikbaarheid voor noodgevallen
De ambassadeur
De afzonderlijke afdelingen
De residentie
stage lopen op de Duitse ambassade in Den Haag
impressum