Logo Sitemap Contact
Welkom in Duitsland De ambassade Buitenlandse en Europese politiek Informatie voor Duitse staatsburgers Economie Cultuur
Interessante verwijzingen (hyperlinks)
Constitutionele organen
Bondsregering
Duitse deelstaten, steden en communale verbanden
Politieke partijen in de Duitse Bondsdag
Politieke stichtingen van de partijen
Duitse media
Verbanden en verenigingen op mediagebied
Bondscentrale voor politieke vorming
Links naar alle politieke instellingen in Duitsland met gedetailleerde informatie op het niveau van de deelstaat en gemeentes
Grensoverschrijdende samenwerking (EUREGIO)
Europese Unie
Constitutionele organen
Bondspresident
Bondsdag
Bondsraad
Bundesverfassungsgericht(constitutioneel gerechtshof)
Bondsregering
Bondskanselier
Bureau van de bondskanselier
Voorlichtingsdienst
- Bondsministerie van buitenlandse zaken
Bondsministerie voor economische en technologische zaken
Bondsministerie voor onderwijs en onderzoek
Bondsministerie van financien
Bondsministerie van binnenlandse zaken
Bondsministerie van justitie
Bondsministerie van consumentenveiligheid, voedselvoorziening en landbouw
Bondsministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
Bondsministerie van defensie
Bondsministerie voor familie, senioren, vrouwen en jeugd
Bondsministerie voor gezondheid
Bondsministerie voor verkeer, bouwen en wonen
Bondsministerie voor milieu, natuurbescherming en reactorveiligheid
Bondsministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling
Duitse deelstaten
Baden-Würtemberg
Beieren
Berlijn
Brandenburg
Vrije Hanzestad Bremen
Vrije Hanzestad Hamburg
Hessen
Meckelenburg-Voorpommeren
Nedersaksen
Noordrijn-Westfalen
Rijnland-Palts
Saarland
Saksen
Saksen-Anhalt
Sleeswijk-Holstein
Thüringen
Duitse steden en communale verbanden
(Stadstaten zie boven onder "Duitse deelstaten")
Gezamenlijke homepage van de Duitse steden
Stad Frankfort aan de Main
Stad München
Voor verdere links adviseren wij "http://www.Name-der-Stadt.de"
Politieke partijen in de Duitse Bondsdag
Christen-democratische Unie (CDU)
Christen-sociale Unie (CSU)
Vrije democratische Partij (FDP)
Sociaal-democratische Partij Duitsland (SPD)
Verbond 90/de Groenen
Partij van het democratische socialisme (PDS)
Politieke stichtingen van de partijen
Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU)
Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD)
Heinrich-Böll-Stiftung (Verbond 90/De Groenen)
Hans-Seidel-Stiftung (CSU)
Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP)
Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS)
Duitse media, verbanden en verenigingen op mediagebied
Deutsche Welle
DeutschlandRadio
ARD
ZDF
Dag- en weekbladen, tijdschriften e.d.
Duitse Persraad
Bondsverband van Duitse tijdschriftenuitgevers
Bondsverband van Duitse krantenuitgevers
Duits Journalistenverband
Duits Persagentschap
Voor verdere links adviseren wij "http://www.Name-des-Mediums.de"(krant, radio- of tv-omroep)
Overzicht
Duitsland en Nederland - bilaterale betrekkingen
Thema's van de buitenlandse politiek
Duitse Europese politiek
Verdere verwijzingen(Hyperlinks) naar de politiek
impressum